CRM Consultant

Met meer dan acht jaar ervaring heb ik gewerkt aan vele CRM implementaties in verschillende branches. (CRM versies 4.0, 2011, 2013, 2015, 2016, CRM Online, Dynamics 365). Door implementaties bij zowel kleine als multinationals ben ik in staat om oplossingen te creëren in aansluiten bij de behoefte, processen en volwassenheid van uw organisatie. Tijdens de implementatie heb ik focus op het creëren van optimaal gebruikersgemak en output. Want alleen dan kan de oplossing daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren voor uw organisatie.

De afgelopen jaren merk ik dat ik effectief waarde toevoeg als schakel tussen de Business opdrachtgever, gebruikers en IT organisatie. Waarbij ik als functioneel CRM consultant configuratie werkzaamheden uitvoer en goed kan samenwerken met architecten en technisch consultants maar geen techneut ben en daardoor business opdrachtgevers en gebruikers goed begrijp en prettig mee kan schakelen.

Ik kan niet alleen waarde toevoegen bij een initiële implementatie, ook bij doorontwikkeling of beheer kan ik met mijn ervaring uw organisatie en de CRM oplossing een stap verder helpen.

Scrum Master

Als gecertificeerd Scrummaster vervul ik de scrummaster rol in meerdere CRM implementatieprojecten. Als Scrummaster vind ik het belangrijk dat het scrumteam voorspelbaar werkt en er inzicht is in de voortgang. Ik ben strikt in de scrum uitgangsprincipes omdat mijn ervaring is dat alleen dan de toegevoegde waarde van scrum tot uiting komt. Mijn ervaring is dat bij een gedegen scrum uitvoering een scrumteam heel effectief kan werken, de samenwerking tussen stakeholders en scrumteam zeer prettig is en het de kwaliteit van de oplossing ten goede komt.

Dynamics CRM is zeer geschikt om via Scrum te implementeren omdat CRM functionaliteiten gemakkelijk in kleinere delen opgeleverd kunnen worden. Door Dynamics CRM via Scrum te implementeren wordt de voorgang heel zichtbaar, kan de business meegroeien met de opgeleverde functionaliteiten en houdt u grip op de implementatie en het eindresultaat.

Business Analist

In de meer dan 20 CRM implementatie projecten waar ik aan heb meegewerkt waren de processen en requirements niet altijd goed uitgewerkt, vaak verre van. Vaak weten opdrachtgevers wel ongeveer waar de oplossing aan moet voldoen maar zelf niet in staat om processen op te stellen of te definiëren, requirements op te stellen en te prioriteren en userstories uit te werken. Dat is niet erg, want op basis van mijn ervaring in verschillende branches, communicatieve vaardigheden en kennis van CRM stel of optimaliseer ik processen, stel ik SMART requirements op die samen met de stakeholders en opdrachtgever geprioriteerd worden en werk ik userstories uit die gepokerd en geïmplementeerd worden.

Van hieruit kan ik ook uw testscript opstellen en uitvoeren. Door de testscript op te stellen vanuit de analyse wordt een extra kwaliteit slag gemaakt in zowel de analyse fase als de testfase.

Door mijn grondige kennis van Dynamics CRM ben ik in staat om in de analysefase de brug te vormen tussen de werking van Dynamics CRM en de wensen van de opdrachtgever en gebruikers om zodanig dicht bij de standaard functionaliteit van Dynamics CRM te blijven. Hierdoor blijft maatwerk tot het minimum beperkt blijven en is uw oplossing toekomstbestendig.

Meer weten? Neem gerust contact op.